Naar aanleiding van de skypevergadering d.d. 28 mei is in gezamenlijk overleg besloten om het uitgestelde jubileumconcert d.d. 2 oktober voor dit jaar definitief te annuleren.
Het is jammer en wij betreuren dit uiteraard, maar de beperkingen van het aantal bezoekers vanwege de maatregelen van het RIVM t.a.v. de coronacrisis en het daarmee gepaard gaande financiële risico heeft ons dit doen besluiten.
Ook hebben wij geen zicht op het aantal bezoekers die juist vanwege deze crisis ter voorkoming van enig risico mogelijk weg zullen blijven.
De verkochte kaarten blijven vanzelfsprekend geldig.
Misschien dat wij dit concert onder andere omstandigheden alsnog een keer op een later tijdstip kunnen geven.

Tot ziens bij ”Vivace”.